Overige nieuwsberichten

12 Jan 2022
Belastingdienst voorstander van nultarief voor btw op zonnepanelen, invoering mogelijk per 2023

De Belastingdienst is er voorstander van dat Nederland een nultarief op zonnepanelen invoert. Dat nultarief kan al vanaf 2023 van kracht worden, mits het opgenomen wordt in het Belastingplan 2023. Lees hier meer: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i26258/belastingdienst-voorstander-van-nultarief-voor-btw-op-zonnepanelen-invoering-mogelijk-per-2023

Lees meer
06 Jan 2022
Zonnepanelen leveren nu al bijna 10% van alle stroom in Nederland!

De opmars van zonne-energie is niet meer te stuiten. Na weer een jaar van grote groei is nu bijna 10% van onze stroom afkomstig van de zon, en loopt Nederland voorop in Europa! Lees hier meer:    https://www.zonnefabriek.nl/nieuws/zonnepanelen-leveren-nu-al-bijna-tien-procent-van-alle-stroom-in-nederland/?utm_source=klant+nieuwsbrief+januari&utm_medium=email&utm_campaign=10%25 +zonnekamer

Lees meer
04 Jan 2022
Warmtepompen, zonnepanelen of zonneboilers per 1 februari verplicht bij ingrijpende renovatie

Nederland legt per 1 februari 2022 definitief een eis vast bij ingrijpende renovatie van woningen en utiliteitsgebouwen een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie op te wekken zonnepanelen van warmtepompen.  Lees hier meer: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i26194/warmtepompen-zonnepanelen-of-zonneboilers-per-1-februari-verplicht-bij-ingrijpende-renovatie

Lees meer
03 Jan 2022
Nederland produceert 25 procent meer stroom met zonnepanelen, ruim 33 procent stroom is duurzaam

Nederland heeft afgelopen kalenderjaar door het aantal zonnepanelen 25 procent meer zonne-energie geproduceerd. Het aandeel duurzame stroom is daarbij van 26,3 naar 33,4 procent. Lees hier meer: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i26179/nederland-produceert-25-procent-meer-stroom-met-zonnepanelen-ruim-33-procent-stroom-is-duurzaam

Lees meer
21 Dec 2021
Europese prijzen voor gas en stroom bereiken nieuwe piek

De Europese gas- en stroomprijzen zijn dinsdag tot nieuwe recordniveaus gestegen. Dat niet eerder zo veel geld moet worden betaald voor energie, heeft onder meer te maken met de gestopte leveringen via de Yamal-pijpleiding, die gericht gas vanuit Rusland naar Duitsland vervoert.  Lees hier meer: https://www.nu.nl/economie/6174343/europese-prijzen-voor-gas-en-stroom-bereiken-nieuwe-piek.html

Lees meer
21 Dec 2021
SCE 2021: meer belangstelling voor duurzame energie-opwek sociale huurwoningen

Energiecoöperaties en VvE's vroegen in 2021 subsidie aan voor duurzame energieproductie voor omgerekend 22.000 huishoudens. Het budget van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE), € 37 miljoen, werd al snel opgehoogd naar € 92 miljoen. Waar nog weinig aanvragen voor sociale huurwoningen kwamen, is dat nu zeker anders. Lees hier meer: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/sce-2021-meer-belangstelling-voor-duurzame-energie-opwek-sociale-huurwoningen?utm_uid=1b6d5a6e66a9a13d419ac1fa042f109a5e8c99525caa7a2f1f73de17584eb599&

Lees meer
15 Dec 2021
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i26179/nederland-produceert-25-procent-meer-stroom-met-zonnepanelen-ruim-33-procent-stroom-is-duurzaam

In het coalitieakkoord heeft het nieuwe kabinet de ambitie bij de uitrol van zonne-energie in te zetten op installaties van zonnepanelen op daken. De salderingsregeling wordt niet genoemd. Lees hier meer: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i26124/regeerakkoord-geen-aandacht-voor-salderingsregeling-zonnepanelen-slechts-2-keer-genoemd

Lees meer
09 Dec 2021
Gasprijs gaat mede door lagere temperaturen weer hard omhoog

De gasprijs is weer op een niveau van boven de 100 euro per megawattuur op de Europese handelsmarkt. Begin oktober piek prijs op 116 euro, komende door een zachte oktober weer tot bedaren was. In tegenstelling tot een paar maanden terug zijn de hogere gasprijzen nu effectief ingecalculeerd in de prijzen die aan de consument in rekening worden gebracht. Dat zegt Ben Woldring van Gaslicht.com.  Lees hier meer: https://www.nu.nl/economie/6172199/gasprijs-gaat-mede-door-lagere-temperaturen-weer-hard-omhoog.html

Lees meer
07 Dec 2021
EU wil nultarief voor btw op zonnepanelen toestaan na akkoord Europese ministers

De Europese Raad heeft bereikt om EU- procent op de zonnepanelen te verlagen tot 0 procent. Individuele landen, dus ook Nederland en België, beslissing zelf of ze dit doen. Lees hier meer: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i26025/eu-wil-nultarief-voor-btw-op-zonnepanelen-toestaan-na-akkoord-europese-ministers

Lees meer