Overige nieuwsberichten

19 Nov 2020
Eigen Huis: verhoog ozb-belasting niet, handhaaf salderingsregeling voor zonnepanelen

19-11-2020

De Vereniging Eigen Huis heeft politiek Den Haag opgeroepen om de ozb-belasting in 2021 niet te verhogen en de salderingsregeling voor zonnepanelen niet af te bouwen maar te handhaven in zijn huidige vorm. 

Lees meer hier:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i22919/eigen-huis-verhoog-ozb-belasting-niet-handhaaf-salderingsregeling-voor-zonnepanelen?utm_source=Solar%20Magazine&utm_campaign=bf27d946af-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54b49bf328-bf27d946af-8725437

Lees meer
17 Nov 2020
Duurzame energie 'immuun voor corona', haalt fossiele brandstof over vier jaar in

17-11-2020

Het aandeel duurzame energie in de wereld groeit exponentieel. Zo verdubbelt de elektriciteitsopwekking uit wind en zon elke vijf jaar. In 2023 halen deze samen aardgas in, en een jaar later ook steenkool, blijkt uit een nieuw rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). 

Lees meer hier:

https://www.nu.nl/klimaat/6090941/duurzame-energie-immuun-voor-corona-haalt-fossiele-brandstof-over-vier-jaar-in.html

Lees meer
16 Nov 2020
Nieuw onderzoek weerlegt argumenten voor afbouw salderingsregeling zonnepanelen

16-11-2020

In een nieuw onderzoek heeft de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) de argumenten van minister Wiebes om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen, weerlegd. Van overstimulering is geen sprake.

Lees meer hier:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i22884/nieuw-onderzoek-weerlegt-argumenten-voor-afbouw-salderingsregeling-zonnepanelen?utm_source=Solar%20Magazine&utm_campaign=ff34cfb84b-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_source=CAMPAIGN_2018_05_source=Solar%20Magazine&utm_campaign=ff34cfb84b-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_source=CAMPAIGN_2018_05_source=Solar butm_CAMPAIGN_2018_05 = but...

Lees meer
16 Nov 2020
‘Overstimulering’ géén argument voor afbouw salderingsregeling zonnepanelen

16-11-2020

Overstimulering is géén geschikt argument voor het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Dat stellen 40 middelgrote steden die verenigd zijn in het G40-netwerk en tegen de afbouw zijn. 

Lees meer hier:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i22883/40-gemeenten-overstimulering-geen-argument-voor-afbouw-salderingsregeling-zonnepanelen?utm_source=Solar%20Magazine&utm_campaign=ff34cfb84b-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54b49bf328-ff34cfb84b-8725437


Lees meer
13 Nov 2020
Elektrische auto’s net zo veilig als auto's op brandstof

13-11-2020

Elektrische auto’s brengen geen hoger veiligheidsrisico met zich mee dan conventionele brandstof auto’s. Dit is de belangrijkste conclusie uit recent onderzoek dat in opdracht van RVO is uitgevoerd. Voor dit onafhankelijke onderzoek zijn 280 bronnen gevonden en bestudeerd en 25 experts geïnterviewd om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. 

Lees meer hier:

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/elektrische-autos-net-zo-veilig-als-autos-op-brandstof?utm_campaign=20201123&utm_content=do+io+inno+ao&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email

Lees meer
13 Nov 2020
Minister Ollongren: proberen ozb-belasting op zonnepanelen alsnog te schrappen

13-11-2020

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat zich inspannen om zonnepanelen op daken van woningen alsnog buiten de ozb-belasting te houden. Die toezegging heeft zij de Tweede Kamer gedaan.

Lees meer hier:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i22871/minister-ollongren-proberen-ozb-belasting-op-zonnepanelen-alsnog-te-schrappen?utm_source=Solar%20Magazine&utm_campaign=ff34cfb84b-EMAIL_CAMPA_mail_b84 f_05f87_mail_2018 f_05f34

Lees meer
12 Nov 2020
Groei hernieuwbare energie breekt opnieuw records

12-11-2020

De covid-19-pandemie hindert de opmars van hernieuwbare energie niet. Schone energiebronnen tekenden dit jaar opnieuw een recordgroei op, blijkt uit nieuwe cijfers van het Internationaal Energieagentschap. 

Lees meer hier:

https://www.duurzaamnieuws.nl/groei-hernieuwbare-energie-breekt-opnieuw-records/

Lees meer
11 Nov 2020
Wereldwijde verkoop van zonnepanelen groeit in 2021 naar nieuw record

11-11-2020

Coronacrisis of niet, de wereldwijde verkoop van zonnepanelen groeit in 2021 naar een nieuwe recordhoogte van 143,7 gigawattpiek. De groei van de zonne-energiemarkt bedraagt volgens PV InfoLink 15 procent. 

Lees meer hier:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i22847/wereldwijde-verkoop-van-zonnepanelen-groeit-in-2021-naar-nieuw-record?utm_source=Solar%20Magazine&utm_campaign=409557e930-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54b49bf328-409557e930-8725437

Lees meer
29 Oct 2020
Problemen met glas zorgen voor groot wereldwijd tekort aan zonnepanelen

29-10-2020

Door een tekort aan glas kunnen Chinese fabrikanten van zonnepanelen in het vierde kwartaal niet aan de vraag voldoen. Diverse marktanalisten spreken over een wereldwijd tekort aan zonnepanelen tot 10 gigawattpiek. 

Lees meer hier:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i22740/problemen-met-glas-zorgen-voor-groot-wereldwijd-tekort-aan-zonnepanelen?utm_source=Solar%20Magazine&utm_campaign=fcd9a05d87-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54b49bf328-fcd9a05d87-8725437

Lees meer