Overige nieuwsberichten

15 Aug 2017
Investeringsfonds voorziet gevaarlijke en kostbare temperatuurstijging

Het bedrijfsleven ziet zich geconfronteerd met wisselende en vaak tegenstrijdige signalen over klimaatverandering. Wat de politiek zegt te willen strookt meestal niet met de maatregelen die regeringsleiders bereid zijn te nemen. Dat levert aanzienlijke financiële risico's op voor bedrijven. De klimaatverandering zoals deze zich nu al voordoet dwingt bedrijven om de economische risico's in kaart te brengen. Schroders Investment Management maakte een dashboard dat de klimaateffecten van een aantal maatregelen doorrekent en met elkaar vergelijkt. De conclusie: de temperatuurstijging beperken tot ...

Lees meer
11 Aug 2017
Steeds meer Nederlanders steunen stoppen met aardgas

Opnieuw vinden meer consumenten dat huishoudens moeten gaan stoppen met het gebruik van aardgas. Hun aantal groeide het afgelopen jaar van 47 naar 58 procent. Elektrische oplossingen, zoals warmtepompen, lijken op het eerste gezicht het meest populaire alternatief. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau onder 1.761 respondenten.

Lees meer hier:

https://www.duurzaamnieuws.nl/steeds-meer-nederlanders-steunen-stoppen-met-aardgas/

Lees meer
01 Aug 2017
Van het gas af: wat gaan we er van merken?

Het afscheid van het Slochterse aardgas gaat niet ongemerkt voorbij. Na de ontdekking ervan was Nederland jarenlang een landschap van sleuven voor nieuwe pijpleidingen. Nu het gas op raakt zijn de effecten misschien minder zichtbaar, maar zeker niet minder voelbaar. Want er verandert veel, voor alle betrokken partijen. Dat zijn er heel wat, zoals we in het vorige artikel al lieten zien. En waar professionele organisaties vanuit hun taak weten om te gaan met verandering, is dat voor burgers en consumenten veel minder vanzelfsprekend.

Lees meer hier:

https://www.duurzaamnieuws.nl/van-het-ga...

Lees meer
30 Jul 2017
Zin en onzin van de thuisaccu

Net als bij zonnepanelen en windturbines dalen de kosten voor accu’s snel. Dat brengt sommige mensen op het idee dat de aanschaf van een accu-opslagsysteem voor een woning binnen bereik komt en sommige mensen denken zelfs dat het salderingssysteem daarmee afgeschaft kan worden. Zo kost een thuisaccu als de Tesla Powerwall met een opslagcapaciteit van 10kWh slechts €3.500. Als zo’n ding dan 10 jaar meegaat lijkt het niet zo gek. Maar kan ik met één Powerwall volstaan?

Lees meer hier:

https://www.duurzaamnieuws.nl/zin-en-onzin-van-de-huis-accu/

Lees meer
24 Jul 2017
'Europa krijgt vaker last van stroomstoringen door klimaatverandering'

Grote delen van Europa krijgen in de toekomst waarschijnlijk vaak last van stroomstoringen en zelfs uitval als gevolg van klimaatverandering.

Lees meer hier:

http://www.nu.nl/klimaat/4854609/europa-krijgt-vaker-last-van-stroomstoringen-klimaatverandering.html

Lees meer
13 Jul 2017
Europese auto-industrie heeft zware dobber aan elektrische auto

Groeipad naar 100% Europese elektrische automarkt in 2035 realistisch

Lees meer hier:

https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/automotive/europese-auto-industrie-heeft-zware-dobber-aan-elektrische-auto.html?furl=0070_srvc_EMAZ_MassZ_algzmass_EB_elektrische-auto&OTI=

Lees meer
13 Jul 2017
Essent corrigeert energierekening van klanten met zonnepanelen

Klanten van Essent en dochterbedrijf Energiedirect.nl hebben in sommige gevallen ten onrechte geen vermindering van de energiebelasting op hun jaarrekening gekregen. Essent gaat dit corrigeren.

Lees meer hier:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i14096/essent-corrigeert-energierekening-van-klanten-met-zonnepanelen?utm_source=Solar%20Magazine%20Nieuwsbrief&utm_campaign=1a983e825e-Zonneflits_27-2017NL&utm_medium=email&utm_term=0_7a1e401455-1a983e825e-51542325

Lees meer
12 Jul 2017
Kamp over opvolger salderingsregeling: ‘Subsidie op teruglevering zonnestroom of investeringssubsidie’

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met informatie over de toekomst van salderen. Hij stelt als opvolger vanaf 2023 een subsidie op teruglevering van zonnestroom of een investeringssubsidie voor.

Lees meer hier:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i14144/kamp-over-opvolger-salderingsregeling-subsidie-op-teruglevering-zonnestroom-of-investeringssubsidie?utm_source=Solar%20Magazine%20Nieuwsbrief&utm_campaign=9fb0f285cc-Zonneflits_extra2-2017NL&utm_medium=email&utm_term=0_7a1e401455-9fb0f285cc-51542325

Lees meer
16 May 2017
SMA bereikt de hoogste netto cashflow en verhoogt de nettokas in de uitdagende omgeving van het eerste kwartaal van 2017

Overzicht Q1 20171:

1,7 GW omvormers verkocht (Q1 2016: 2,1 GW)

Verkoop op € 173,2 miljoen (Q1 2016: € 248,1 miljoen) en EBITDA van € 15,9 miljoen (Q1 2016: € 41,3 miljoen), in lijn met de raming van het Bestuur

Hoge operationele cashflow van € 41,6 miljoen (Q1 2016: € 55,5 miljoen)

Financiële stabiliteit dankzij een solide eigen vermogen van 49,5% (31 december 2016: 48,3%) en hoge nettokas van € 413,1 miljoen (31 december 2016: € 362,0 miljoen)

Grote orderportefeuille van € 626 miljoen waarvan € 232 miljoen toegewezen kan worden aan productbusiness

Bestuur bevestigt de verkoops- en winstverwa...

Lees meer